header image

Knjigovodski praktikum za enostavno knjigovodstvo 2011

Objavil: P.J. | 2.03.2011 | 20 Komentarjev |

Ko smo lani objavili vzorčne datoteke v Microsoft Office Excelu in OpenOffice.org Calcu z evidencami za potrebe enostavnega knjigovodstva, se nam ni niti sanjalo, da bo zadeva postala skoraj da prodajna uspešnica. Nekaj stotin se vas je obrnilo na nas z naročili in pridno smo odgovarjali na (upam da vsa) vaša vprašanja, ki jih tudi ni bilo malo.

Seveda nismo stali križem rok in smo ves čas razmišljali, kako tem ljudem – torej vsem vam in nam – še bolj olajšati delo. Zastavili smo si nov cilj – razbremeniti male samostojne podjetnike in mala podjetja knjigovodskega in računovodskega dela – bolj ali manj -  v celoti. In tako smo tudi za letos pripravili prijetno presenečenje za vse: orodje za spremljanje poslovanja za samostojne podjetnike in mala podjetja s podporo za samodejno (avtomatsko) knjiženje.

Pa si poglejmo, kako se je zgodba razvijala. Bilo je precej vprašanj, ali bi bilo možno narediti program za spremljanje poslovanja za samostojne podjetnike v Microsoft Office Excelu. Odgovor je sicer pritrdilen, vendar bi to predstavljalo precej veliko dela in bi bilo nesorazmerno omejujoče za uporabnika. Začeli smo razmišljati širše. Potrebno je zbrati podatke na eno mesto in potem omogočiti dostop do teh podatkov, zbranih na enem mestu, iz vseh orodij zbirke Microsoft Office. Tako smo se odločili za Microsoft Office Access zbirko podatkov, ki je kot nalašč za takšne naloge.

Avtomatizirajmo knjiženje

Ne bomo se sprenevedali. Knjigovodstvo in računovodstvo je za malega podjetnika “ne-bodi-ga-treba” opravek, strošek najema zunanjega računovodstva pa finančno ne ravno majhno breme. Če se računovodski servis zadovolji zgolj z nekim minimalnim mesečnim pavšalom in k temu doda nek minimalni strošek ob zaključku obračunskega leta, se težko pogovarjamo o znesku kaj dosti manjšem od evrskega tisočaka.

Na drugi strani pa je res, da samostojni podjetniki in manjša podjetja praviloma knjižijo bolj ali manj ponavljajoče se trivialne poslovne dogodke, kar je v bistvu rutinsko opravilo. Zakaj bi torej nekomu da nekaj “poknjiži”, torej vnese v računalnik, če lahko to računalnik naredi že sam. Za take reči smo ga menda kupili, kajne?

Razmišljati smo torej začeli o orodju, v katerega bi vnesli neke “scenarije knjiženja” in orodje bi na podlagi teh scenarijev samodejno izvedlo ustrezen postopek knjiženja. V praksi je namreč tako, da podjetnik v roki drži nek dokument (npr. prejet račun od Telekoma) in ga vnese v neko evidenco, takšnega kot je prejel. Knjigovodsko in računovodsko “razparceliranje” tega dokumenta pa naj ne bi bila podjetnikova skrb.

Če vzamemo za primer omenjeni račun Telekoma v skupnem znesku 120,00 EUR, bi kniženje v praksi ob prejemu računa zgledalo tako, kot je razvidno na primeru:

Knjiženje prejetega računa za opravljeno storitev (Telekom)

Knjiženje prejetega računa za opravljeno storitev (Telekom)

Nato bi nekega dne prišel trenutek plačila in veselo bi se odpravili na poštono ali bančno okence in jim pod nos pomolili položnico in 120,00 EUR ter še nekaj drobiža za provizijo (recimo 0,80 EUR). Doma bi potem morali spet opraviti knjiženje, in naš končni rezultat bi sedaj zgledalo nekako tako:

Knjiženje plačila prejetega računa (Telekom)

Knjiženje plačila prejetega računa (Telekom)

Zgornji primer predstavlja t.i. dvostavno knjigovodstvo, katerega lastnost je, da vsak poslovni dogodek zavedemo na dva konta hkrati, enega v dobro, drugega v breme. Samostojni podjetniki pa se na začetku skoraj po pravilu raje omogočajo za t.i. enostavno knjigovodstvo, katerega ime pa je zelo zavajajoče. Poglejmo si, kako se zgornji primer zavede po principu enostavnega knjigovodstva:

 1. Knjižba: prejmemo račun
  1. V KPO1 vpišemo v kolono 20 BRUTO znesek računa (torej tisto, kar je zgoraj na kontu 419 skupaj z DDV na kontu 160) in v kolono 21 DDV (torej tisto, kar je zgoraj na kontu 160) in v kolono 25 še vrednost storitve (kar je na kontu 419)
  2. V evidenco obveznosti do dobaviteljev vnesemo obveznost do dobavitelja v BRUTO znesku računa (kar je enako tistemu na kontu 220)
  3. V evidenco ostalih terjatev (če smo davčni zavezanec) vnesemo terjatev do države za znesek DDV (torej tisto kar je na kontu 160)
 2. Knjižba: plačamo račun
  1. V KPO vnesemo datum plačila prejetega računa
  2. V KPO vnesemo nov dogodek “plačilo bančne provizije” (enako kakor je na kontu 115) in znesek vnesemo v kolono 25 (kar je na kontu 415) in označimo datum plačila
  3. V evidenci obveznosti do dobaviteljev zmanjšamo obveznost do dobavitelja
  4. V evidenco stanja na računih ali evidenci prenosov med podjetjem in gospodinjstvom zavedemo plačilo računa

Če dobro pogledamo, torej v sami količini dela med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom ni kake bistvene razlike. Če še bolje pogledamo, opazimo, da posamezne kolone v KPO predstavljajo pravzaprav včasih t.i. sintetične, včaih pa t.i. analitične konte, znane iz dvostavnega knjigovodstva. Podobno velja tudi za ostale evidence. Kar nas pripelje do pomembnega spoznanja – če postopek avtomatiziramo, je v bistvu bolj ali manj vseeno, ali vodimo enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, saj se da narediti preslikavo iz enega v drugega.

Na drugi strani opazimo še eno podrobnost, ki je ne gre spregledati. Popolnoma enak postopek zgoraj opisanemu se zgodi tudi za Mobitelov, SiMobilov, Amisov, SiOL-ov, T2-jev in ne vem še kateri račun – skratka vse telekomunikacijske storitve knjižimo na popolnoma enak način. Za našo avtomatizacijo je to zelo pomembna opazka, saj lahko sedaj določimo “knjigovodsko vrsto blaga” in jo poimenujemo “Telekomunikacijske storitve” in zanjo določimo “scenarije knjiženja“, saj smo ravnokar ugotovili, da knjiženje le teh poteka vedno na enak način. Ker je takšnih “knjigovodskih vrst” kar nekaj pogostih, lahko pripravimo seznam le-teh.

Mini IS: Seznam knjigovodskih vrst

Mini IS: Seznam knjigovodskih vrst

Za večino izmed teh knjigovodskih vrst se praviloma lahko dogodita dva scenarija. Prvi je, ko mi prejmemo račun za nabavljeno blago, ali opravljeno storitev in to predstavlja za nas odliv denarnih sredstev in drugi, ko mi izdamo račun in to za nas pomeni priliv denarnih sredstev. V primeru osnovnih sredstev je tu še amortizacija kot vmesni korak, ipd. Zato potrebujemo za vsako knjigovodsko vrsto določiti, kateri scenariji so možni in s katerimi dokumenti jih evidentiramo. Za zgoraj omenjene “telekomunikacijske storitve” praviloma določimo le en scenarij, saj jih ne prodajamo.

Mini IS: Knjigovodski scenariji (Telekomunikacije)

Mini IS: Knjigovodski scenariji (Telekomunikacije)

Ko imamo določen scenarij, ki se izvede ob vnosu dokumenta “Prejet račun” moramo še določiti korake knjiženja za ta scenarij, pri čemer si pomagamo s primerom ročnega knjiženja zgoraj in dobimo takšen seznam, kot ga vidimo na zadnji sliki spodaj:

Mini IS: Koraki knjigovodskega scenarija (knjigovodski dogodki)

Mini IS: Koraki knjigovodskega scenarija (knjigovodski dogodki)

Tako smo določili postopek avtomatskega knjiženja za “knjigovodsko vrsto” poimenovano “telekomunikacije”. Želeli bi si, da za vsak artikel (blago), ki se pojavlja na dokumentih, ki jih vnašamo, računalnik prepozna, za katero knjigovodsko vrsto gre in da zna na ustreznem dokumentu ustrezno samodejno zapisati ustrezne knjižbe za to kombinacijo blaga in dokumenta.

Naraven potek dela

Zgoraj smo že omenili, da je podjetnik z vidika “papirologije” ponavadi v situaciji, ko v roki drži prejet račun (ali pač želi spisati izdan račun), zato pri našem orodju poskušamo upoštevati ta vidik in se čimbolj približati naravnemu poteku dela. Podjetnik mora torej imeti možnost z enim klikom priklicati zaslon s seznamom vseh dokumentov določenega tipa in z drugim klikom že priklicati obrazec za vnos in začeti z vnašanjem novega dokumenta.

Mini IS: Obrazec za urejanje/vnos podatkov o dokumentu

Mini IS: Obrazec za urejanje/vnos podatkov o dokumentu

Že pr vnosu dokumenta se lahko hitro zatakne, saj se nam prav lahko zgodi, da za dotičnega dobavitelja ali kupca še nismo vnesli podatkov v sistem, zato je poleg spustnega seznama za izbiro poslovnega partnerja potrebno postaviti še gumb, ki odpre okno za urejanje/vnos poslovnih partnerjev, da lahko na hitro vnesemo novega partnerja, če ga do sedaj še nismo, spremenimo kak podatek po potrebi ali pa si morda zgolj ogledamo nekatere podrobnosti o partnerju.

Ne smemo pozabiti, da je lahko sedež partnerja drugje, kakor naslov za pošiljanje pošte, zato smo predvideli dva spustna seznama na dokumentu – enega za izbiro nosilca dokumenta in drugega za izbiro, kam se dokument dostavi, oz. iz katere poslovne enote je prišel.

Mini IS: Obrazec za vnos podatkov o partnerju

Mini IS: Obrazec za vnos podatkov o partnerju

Ko smo izbrali partnerja, za katerega sestavljamo dokument iz seznam in vnesli tudi ostale podatke dokumenta, je čas, da se lotimo vnosa postavk. Te lahko vnašamo neposredno v preglednico v spodnjem delu zaslona, ali pa v posebej za to namenjenemu okencu. Pri tem ne smemo pozabiti, da v trenutku, ko držimo v roki nek dokument morda še nimamo vnešenega artikla, ki ga želimo dodati na dokument, zato je treba ob vnosu postavke omogočiti tudi vnos artiklov.

Mini IS: Okno za vnos/urejanje postavke dokumenta

Mini IS: Okno za vnos/urejanje postavke dokumenta

Okno za vnos artikla je dokaj enostavno. Če dobro pogledamo, se tukaj skriva čar avtomatskega knjiženja, ki smo ga obravnavali prej. Tukaj namreč določimo tudi to, v katero knjigovodsko vrsto sodi posamezno blago oz. artikel. Ne pozabimo vnesti še cen tega artikla, ki so lahko tudi različne v cenik.

Mini IS: Obrazec za vnos/urejanje podatkov o artiklu/blagu

Mini IS: Obrazec za vnos/urejanje podatkov o artiklu/blagu

Ko zaključimo vnos artikla, jo lahko izberemo iz spustnega seznama pri vnosu postavk. Ko zaključimo vnos postavk in preverimo, ali smo vnesli vse tako, kot je treba, označimo dokument kot “Potrjen”. Nato izberemo zavihek “Knjižbe” v spodnjem delu zaslona in orodje nas vpraša, ali naj se izvede postopek avtomatskega knjiženja, na kar odgovorimo z “Da” in …

Mini IS: Rezultat avtomatskega knjiženja

Mini IS: Rezultat avtomatskega knjiženja

Če dobro pogledate, je sistem zgeneriral natanko takšen rezultat, kakor je prikazan tudi v prvem primeru ročnega knjiženja, ki smo ga prikazali na začetku. Podobno se zgodi, ko v zavihku plačila vnesemo plačilo (delno ali v celoti). Ko se bomo želei vrniti na zavihek “Knjižbe” nas bo sistem spet povprašal, ali želimo, da se izvede postopek samodejnega knjiženja in če potrdimo, bomo dobili spet enak primer, kakor zgoraj.

Seveda ne gre pozabiti na možnost ročnega popravljanja generiranih knjižb oz. popolnoma ročnega knjiženja za tiste, ki bi si tega želeli, na kar nakazuje tudi gumb [Ročno knjiženje] v orodni vrstici obrazca za vnos dokumenta.

Iz tako poknjiženih dokumentov do knjigovodskih poročil pa je zgolj še malenkosten korak… Nekaj potrpežljivosti in oblikovalske žilice, s katero se sam sicer ne morem ravno pohvaliti, a za zadostiti potrebam “dati cesarju, kar je cesarjevega” zadostuje. Tako na samem vhodu v program postavimo bližnjice do vseh poročil, ki jih podjetnik potrebuje pri poslovanju in tako zaokrožimo naše orodje v celoto…

Mini IS: Nadzorna plošča

Mini IS: Nadzorna plošča

Na ta način pridemo do orodja, ki “ima vse, kar imajo veliki” in je hkrati preprosto za uporabo in ga je možno narediti tudi v lastni režiji. Če se kdo loti samostojne izdelave česa podobnega, naj računa na cca. 250 ur vloženega dela, da pride do kolikor toliko celovitega rezultata.

Dodatek (03.03.2011) na Matejevo željo (glej komentarje spodaj): Zaslonska slika izpisa dokumenta

Mini IS: Izpis dokumenta (Izdan račun)

Mini IS: Izpis dokumenta (Izdan račun)

Mi bomo našega, podobno kakor lani, ponudili tudi vam. Uradni izid je načrtovan za ponedeljek, 07. marca 2011 – prednaročila pa sprejemamo na naš e-naslov: myoffice@siol.com.

Za tiste najbolj neučakane pa je na voljo t.i. Beta (preizkusna) različica, ki si jo lahko vsakdo, ki to želi prenese na svoj računalnik in preizkuša po mili volji. Veseli bomo vseh pohval in tvornih kritik.

 1. KPO – knjiga prihodkov in odhodkov []
 • Share/Bookmark
Zapisano pod: Naredi si sam, Pisarna in poslovanje, Programiranje, Zbirke podatkov
Tags: , , , , , , ,

Odzivi

Pozdravljeni,

super zadeva! Že testiram!

Želel bi si videti primer izpiska izdanega računa, kar pa žal demo ne omogoča… Bi bili tako prijazni in mi poslali kakšen print-screen?

Hvala in lep dan še naprej.

Evo, especially for You, Matej. ;-) Zaslonska slika izdanega računa (oz. drugega dokumenta). Bo pa izpis deležen še nekaterih “potegov s pilo”.

Prijeten dan želim,
P.J.

Od objave včeraj do 20.-e ure danes je bilo izvršenih 79 prenosov preizkusne različice, kar kaže na to, da smo spet zadeli, kaj potrebujete.

V veselje nam bo prebrati tudi vaše prve vtise ob uporabi. Predvsem nam napišite, ali se vam zdi, da je orodje preprosto za uporabo in vaše ostale opazke, kakor tudi želje.

Obenem se opravičujemo za čakanje pri prenosu datoteke. Omejeni smo z nizkim proračunom, zato naša povezava v svet ni ravno “optika”.

:D

Najlepša hvala! :D

Naš s.p. je šele registriran in si vzpostavljamo vodenje evidenc za enostavno knjigovodstvo.

Ker gre za psihoterapevtsko panogo, ki je povsod (so)financirana iz zdravstvenega zavarovanja le pri nas še ne, je to kar nedobičkonosna dejavnost. A kdor je pri poslu s srcem, je tudi poslovno nulo pripravljen sprejet (s.p. je kakopak popoldanski).

Zato vas prosim za pomoč pri sledečih dilemah:

1. kdo lahko vodi poslovne knjige?
2. ali si jih lahko vodi s.p. sam in jih na koncu le pregleda in zaključi računovodja?
3. kaj predstavlja plačo v t.i. popold. s.p.-ju – verjetno je to le razlika med prih. in odh., drži?
4. katere VSE obrazce in listine moramo voditi,
in nenazadnje
5.. ali bi lahko zelo zelo lepo prosila, glede na bolj humanitarno kot dobičkonosno dejavnost v trenutnih razmerah, za prosto dostopno programsko različico za vodenje poslovnih listin, evidenc, skratka vsega, kar potrebujemo za korektno vodenje?

V upanju, da boste dobri boter pleničkarju, da lahko shodi, vas lepo pozdravljam.

Simpatično ime – pleničkar. Bom poskusil odgovoriti na vaša vprašanja.

1. Vsakdo lahko oz. je dolžan voditi po zakonu predpisane knjige (naštete so v lanski objavi)

2. Samostojni podjetnik je dolžan in je edini odgovoren za vodenje poslovnih knjig. Knjige lahko hrani “računovodski servis”, ki pa ni na noben način odgovoren za poslovne knjige.

Računovoski servis torej za samostojnega podjetnika zgolj opravlja storitev, pri čemer je vsa (zakonska) odgovornost na samostojnem podjetniku. Tudi če bi se karkoli izkazalo napak in bi želel samostojni podjetnik uveljavljati materialno odgovornost računovodje, bi to moral storiti s civilno tožbo, medtem ko bi za kršitve zakonodaje odgovarjal izključno samostojni podjetnik osebno.

Praksa, ki jo navajate v drugem vprašanju je precej pogosta in se je tudi sam poslužujem in mi predstavlja strošek cca. 200,00 evrov letno, kar je bistveno manj, kakor če bi celo leto plačeval kakih 50 – 100 EUR pavšala na mesec.

3. Izraz “plača” se pri samostojnem podjetniku načeloma ne uporablja, razen če ima slednji zaposlene delavce. Tem samostojni podjetnik izplačuje osebni dohodek (plačo).

Samostojni podjetnik je upravičen do vsega t.i. “podjetnikovega dobička” (torej razliko med prilivi in odlivi) in lahko z njim prosto razpolaga. Slednji se potem kot “dohodek iz dejavnosti” zavede v dohodninski napovedi in je (zmanjšan za že plačane prispevke in akontacije dohodnine, ter morebitne olajšave) osnova za odmero dohodnine.

4. Vse listine, ki jih mora podjetnik voditi v primeru, da se odloči za enostavno knjigovodstvo, so med drugim naštete na lanskem blogu na to temo

5. Glede na vašo dejavnost, predlagam, da si najprej prenesete preizkusno različico in vidite ali vam ustreza. Nato mi pišite po elektronski pošti, saj bi za vaš primer bilo dobro zadevo malo dopolniti z nekakšnim dodatkom v smislu kartotečno-dnevniškega beleženja, če prav razumem.

Tako bi lahko v sistemu imeli tudi dnevnik obiskov posameznika, morebitne določene terapije, itd.

Glede brezplačnosti je pa tako – načeloma mi ni težko kaj narediti brezplačno in rad pomagam. Pri takšnih bolj celovitih rešitvah pa se zadeva zaplete po prodaji, saj uporabniki pogosto postavljajo dodatna vprašanja, ki zahtevajo svoj čas.

Zato, da lahko nalogo izvedem do konca raje postavim neko neprofitno ceno, ki mi zagotavlja zadosten denarni tok, da lahko stranko tudi po samem nakupu korektno servisiramo.

Tak način dela se je do sedaj izkazal za dobrega, saj so naši naročniki praviloma zadovoljni tako z izdelkom, kakor s poprodajno podporo.

Pozdravljeni,
že preskušam demo varianto. Zelo dobro, pohvalno!
Sam sem sicer programer in sem v accessu že realiziral veliko projektov + VBA + SQL ! Tukaj je ogromno dela in vsekakor si zaslužite to ceno! Krvavo!

P.S. Razmislite morda o možnosti uvažanja šifrantov, kot denimo artikli. Veliko nas je, ki imamo te sezname že v nekih excelovih preglednicah ali drugih podatkovnih bazah in je res mal zamudno, da potem spet vnašamo te artikle na novo v drugo bazo. :)

Lep pozdrav,
Mitja P.

Pozdravljeni,
Odlično delo, le ena manjša ‘tipkarska’ napaka. Ko odprem obrazec za vpisovanje dokumenta (npr. izdani ali prejet račun), je pri enem izmed vpisnih polj namesto Partnerjeva oznaka napisano Pratnerjeva oznaka.

Spoštovani P.J.!
Najlepša hvala za vaše posebej ob začetkih – dragocene odgovore! Bomo še malo pobrskali po vaši strani. Bi oblikovali ponudbo za tovrstno programsko opremo, kot ste jo predlagali? Kakšna bi bila vaša cena? Morda se sčasoma stranke vendarle pojavijo in bi se takrat ponovno oglasili za pripravo orodja…

Še enkrat lepa hvala in obilo obilo uspeha, z zvrhano mero dobička pri vašem poslu! Vse dobro naj se vam z dobrim dvojno povrne! :)

Mitja: Najlepša hvala za predlog, ki je na mestu. Je šel v “To do” listo. Morda še razlaga, zakaj so nekatere zadeve bolj špartanske:

Hkrati s sistemom v Accessu (ki je moj prvi projekt s tem orodjem) nastaja še različica za Mac OS, testiranja pa tečejo na MDB-ju, MySQL-u, MS SQL-u in Oracle-u.

Želim(-o) namreč vzpostaviti platformsko kar se le da neodvisen sistem. Če ste že delali z Accessom, potem vam bo datoteka config.xml dala vedeti, o čem govorim. :D

Hkrat je sam podatkovni model zasnovan z mislijo na prihajajoče module v letošnjem letu: modul za spremljanje manjše proizvodnje (MRP/MES), modul za spremljanje skladišča in logistike (SCM) in morda še modul za trgovino (POS), če se izkaže potreba.

Tako bomo malim podjetjem ponudili tisto, kar “imajo veliki” za sprejemljivo ceno in predvsem na enotnem (centraliziranem) “skladišču podatkov”, pripravljenim na “kocko” (decision cube), kjer za manjše pride v poštev Excel.

Zato so nekateri sladkorčki izpadli, saj sem imel precej dela z načrtovanjem prenosljivosti. In ravno logični model blago/artikel/cenik (skupaj z lokacija/količina/artikel) je tako kompleksen, da rabim za avtomatiziran uvoz podatkov pripraviti kar zajetno proceduro.

Če bo še kak predlog, pa bom seveda zelo vesel. Kakšni pa so prvi občutki v zvezi z ergonomijo (smiselno porazdelitvijo) funkcij – glede na to, da še ni navodil za uporabo? Je zadeva smiselno in logično zastavljena, da uporabniku ni treba preveč iskati?

Uroš, hvala za opozorilo. Če najdete še kje kako napačo, pa le na dan z besedo.

Vsakdo se kdaj zmoči, kajne?

:D

Sicer pa enako vprašanje, kakor Mitji zgoraj… na koncu.

Ponovno pozdravljeni!

“Glede na vašo dejavnost, predlagam, da si najprej prenesete preizkusno različico in vidite ali vam ustreza. Nato mi pišite po elektronski pošti, saj bi za vaš primer bilo dobro zadevo malo dopolniti z nekakšnim dodatkom v smislu kartotečno-dnevniškega beleženja, če prav razumem.”

prosim še link do preizkusne različice, sem bolj blond al pa hudo slabo vidim od viroze in mini spalne verzije ali tu nekje…skratka mi je blazno nerodno, ker sem se sigurno nekajkrat “mimo peljala” in jenisem opazila

Klik na zeleno besedilo v članku. :D

Pa pošljite mi kontaktne podatke na elektronski naslov myoffice@siol.com, da se dogovoriva o podrobnostih.

Glede na to, da si je že 153 obiskovalcev preneslo preizkusno različico na svoj računalnik, bi pričakoval še kak komentar več.

:D

Pozdravljeni,

zanima me kolikšna je cena tega programa?

LP, Ana

Pozdravljen,
katere knjige je potrebno voditi za popoldanski s.p. Gre za prodajo izdelka preko spleta(KPO-knjigoa prihodkov odhodkov, še kaj)?
Končno letno poročilo pa mi bo pripravila računovodkinja.

Zanima me tudi cena programa(poskusna verzija zgleda super)?
LP,M.

Pozdravljeni,

Knjige, ki jih je s.p. dolžan voditi v skladu z zakonom in pravilniki so sledeče:

* knjiga prihodkov in odhodkov
* evidenca terjatev do kupcev in
* evidenca obveznosti do dobaviteljev
* knjiga ostalih terjatev in
* knjiga ostalih obveznosti
* register osnovnih sredstev
* evidenca stanja na računih
* evidenca pretokov med podjetjem in gospodinjstvom

Skratka natanko tisto, kar vidite v preizkusni različici v nadzorni plošči – spodaj, kjer so izpisi.

Sicer pa se tudi sam poslužujem metode, ki jo omenjate in se izkaže za najbolj racionalno. Knjige vodim sam, konec leta pa vse skupaj pregleda še računovodkinja, da se odpravijo morebitne nepravilnosti.

O samem orodju, ki smo ga poimenovali kar Mini IS in naročanju, pa je več na voljo tukaj (stran je še v fazi nastajanja).

Hvala za pozitivne kritike in lep pozdrav,
P.J.

Beta verzija je umaknjena in na njeno meto je postavljena DEMO različica.

P.S.: Matej, v Demo različici je izpis računa vključen. :D

Želim nabaviti vaš program ki bi naj bil brezplačen.

Drago,

da ne bom dvakrat pisal enako, je odgovor tudi vam tukaj.

Me preseneča, kako hitro se opazi, da smo (začasno) zaprli dostop do spletne strani.

Lep pozdrav,
P.J.

Pustite komentar

Tvoj odziv :

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Kategorije