header image

Brezplačni knjigovodski praktikum za enostavno knjigovodstvo

Objavil: P.J. | 26.02.2010 | 64 Komentarjev |
PomočLeto je naokoli in že smo v letu 2011 in spet je pred nami obračun za potrebe Izkaza poslovnega izida in Bilance stanja. Letos smo se za vas še posebej potrudili in pripravili novo orodje, za spremljanje poslovanja za samostojne podjetnike, tokrat s poudarkom na avtomatskem knjiženju in poročanju.

V predhodnem prispevku sem opisoval trpljenje vsakoletno, križev pot pokore malih slovenskih podjetnikov v iskanju davčne milosti. Ob opazovanju muk boljše polovice in še nekaj znancev in znank me je obšlo sočutje, ki me je napeljalo na nesebični dobrodušni akt. Navdahnjen in ganjen od njih trpljenja sem se spravil za računalo in se lotil stvarjenja.

Zametki so bili že postavljeni ob pisanju omenjenega predhodnega prispevka in Knjiga prihodkov in odhodkov je bila že bolj ali manj v celoti narejena. Privoščil sem ji le kanček piljenja in že je bila nared v vsej svoji veličini. Izdelek je možno tudi videti in ga pobliže pogledati, kakor izpričuje slika.

Knjiga prihodkov in odhodkov

Knjiga prihodkov in odhodkov

V njej niti ni kake posebne avtomatike, razen tega, da se zapisi samodejno številčijo potem, ko vnesemo številko (oznako) listine. Sledila je izdelava še enega delovnega lista, v katerega bomo beležili terjatve do kupcev. Vsakič, ko kupcu izdamo račun, to poleg zabeležke v knjigo prihodkov in odhodkov zabeležimo tudi v evidenco terjatev do kupcev. Tej sem naklonil nekaj več pameti, da zna kako reč izračunati tudi sama. Preden se lotimo nadaljnega besedičenja pa raje poglejmo, kako zadeva zgleda.

Evidenca terjatev do kupcev

Evidenca terjatev do kupcev

Tudi tukaj poteka številčenje zapisov samodejno. Ročno vnesemo datum knjiženja, oznako listine (največkrat najbrž številko izdanega računa), naziv kupca, datum zapadlosti, torej do kdaj naj bi kupec znesek poravnal in končni znesek računa z vsemi davščinami, pa čeprav nas bo zanje še prekmalu odrla država.

Zadnja tri polja se izračunajo samodejno. Sem dober do vas, kajne? Da bi se lahko izračunala, pa je potrebno evidentirati plačila. Zato sem ustvaril še evidenco plačil kupcev, v katero bomo beležili vsako plačilo, ki ga bodo naši kupci izvedli na naš račun ali še bolje v roke. Gotovina je le gotovina.

Evidenca plačil kupcev

Evidenca plačil kupcev

Ko smo vnesli terjatev do kupca, lahko kadarkoli v evidenco plačil kupcev vnesemo plačilo kupca za to listino. Kupec lahko plačilo opravi naenkrat, v celoti. Včasih pa se zgodi, da znesek poravna v večih obrokih. Ravno s pričujočo evidenco smo rešili ta problem. Ročno vnesemo oznako listine (enako, kot je označena v trejatvah do kupcev). Nato vnesemo samo še datum (stolpec G) in znesek (stolpec I) posameznega plačila, ostalo se izračuna samodejno.

Če je vnešeno plačilo pokrilo znesek računa v celoti, se nam v zadnjem stolpcu prikaže znesek 0,00 €, če pa je kupec račun poravnal le delno, nam zadnji stolpec prikazuje, koliko nam je kupec še dolžan, predzadnji stolpec pa nam prikazuje, koliko nam je do sedaj plačal vsega skupaj.

V evidenci terjatev do kupca pa se iz evidentiranih plačil tudi (kot sem že prej omenil) samodejno preračunava, koliko je kupec že plačal in kolikšna je preostala terjatev po tej listini. Ko kupec plača celoten znesek listine, se v evidenci terjatev do kupcev samodejno izračuna datum plačila, to je tisti datum, ko je kupec plačal zadnji “obrok”, terjatev do kupca pa postane enaka 0,00 €.

Na popolnoma enak način se lotimo tudi evidence obveznosti do dobaviteljev in evidence plačil dobaviteljem. Na videz gre pravzaprav za skoraj identično zadevo, kot je tudi razvidno iz slike spodaj.

Evidenca obveznosti do dobaviteljev

Evidenca obveznosti do dobaviteljev

Tudi v primeru obveznosti do dobaviteljev, bomo obveznost knjižili po prejemu računa. Ko bomo račun plačali, pa bomo znesek plačila evidentirali v evidenco plačil dobaviteljem. Tudi tu se bomo lahko, enako kot zgoraj, odločali o tem, ali bomo plačevali obročno, ali naenkrat. Vnašamo na enak način kot zgoraj in tudi samodejni preračuni se vršijo enako kot zgoraj.

Po enakem kopitu si sledijo še evidenca ostalih terjatev in evidenca plačil ostalih terjatev, ter evidenca ostalih obveznosti in evidenca plačil ostalih obveznosti. Vse štiri naštete evidence plačil niso obvezne za enostavno knjigovodstvo, vendar pa na način, kot sem jih izpeljal poenostavijo uporabo pričujočega orodja in omogočajo večjo fleksibilnost, saj imamo podporo za plačila v več obrokih, kar nekaj stvari se na ta način preračunava samodejno, kar zmanjša možnost napak, itd.

Evidence za enostavno knjigovodstvo samostojnega podjetnika

Evidence za enostavno knjigovodstvo samostojnega podjetnika

Skupaj se nam nabere kar dvanajst zavihkov v našem delovnem zvesku, kot je to razvidno iz slike zgoraj. Mi pa se bomo sedaj posvetili zavihku ROS v katerem se skriva register osnovnih sredstev. Semkaj bomo beležili naša osnovna sredstva in podatke o njih.

Register osnovnih sredstev

Register osnovnih sredstev

Kot do sedaj, sem tudi tukaj matematiko prepustil računalniku – saj iz poimenovanja sklepam, da menda zna računati. Mi tako vnesemo le osnovne  podatke o našem osnovnem sredstvu. Iz nabavne vrednosti in amortizacijske dobe v mesecih pa se odpisana vrednost in trenutna knjigovodska vrednost na današnji dan izračunata samodejno.

Naslednja je evidenca stanja na računih. Da naredimo zadevo kot se spodobi in je pravično. Čeprav bi se o slednjem dalo najbrž diskutirati po dolgem in počez. Sama evidenca ni nič posebnega, kot je že iz slike razvidno.

Evidenca stanja na računih

Evidenca stanja na računih

Tudi tukaj poteka številčenje zapisov samodejno, ravno tako se sproti izračunava sumarno stanje na vseh podjetnikovih računih. Spodaj (ni vidno na sliki) pa se kakor povstod prikazujejo vsote po posameznih stolpcih. Seštevki po stolpcih upoštevajo tudi to, da lahko podatke filtriramo in se nam prikazuje vsota samo za prikazane zapise.

Nam pa preostane še evidenca prenosov med podjetjem in gospodinjstvom v katero bomo beležili porabo denarja iz podjetnikovega računa v zasebne namene, oz. plačevanje iz lastnega žepa za potrebe podjetja (npr. parkirnine, hotele, ipd.).

Evidenca prenosov med podjetjem in gospodinjstvom

Evidenca prenosov med podjetjem in gospodinjstvom

V dobro podjetja knjižimo dogodke, ko smo za potrebe podjetja plačevali “iz lastnega žepa”, v breme podjetja pa, ko denar podjetja porabimo za zasebne namene. Saldo se izračunava sproti in nam prikazuje, koliko denarja je podjetje dolžno gospodinjstvu (če je vrednost pozitivna) oz. koliko je gospodinjstvo zadolženo pri podjetju (če je številka negativna).

Čisto na koncu sem se še poigral z obsegi podatkov in omogočil filtriranje tako, da je spodnja vrstica s seštevki vedno zadnja vidna vrstica in prikazuje seštevke samo dejansko prikazanih zapisov. Na ta način sem pripravil en sam delovni zvezek, ki vsebuje vse evidence (knjige), ki jih potrebuje samostojni podjetnik za enostavno knjigovodstvo.

In čeprav enostavno knjigovodstvo več kot očitno ni niti najmanj enostavno, sem zadeve poskusil poenostaviti, kolikor se je le dalo. Upam, da vam predstavljena rešitev pride prav. Do roka odaje letnih poročil DURS-u in AJPES-u je še dober mesec. Moja boljša polovica je izdelek temeljito preizkusila in pravi, da deluje pravilno. Tudi računovodkinja ni imela pripomb. Celo naredila si je kopijo, hi hi.

Vi si lahko različico v ODS obliki zapisa (Open Document Spreadsheet) prenesete na svoj računalnik popolnoma brezplačno in jo uporabljate po mili volji, brez kančka slabe vesti. Za tiste, ki želijo različico v XLS (MS Excel Spreadsheet) pa bom zahteval simbolično nadomestilo – recimo 15,00 €. Če želite torej različico za MS Excell, pišite na naš elektronski naslov.

DODATEK:

Prenos iz našega strežnika ni več mogoč. Pravico do distribucije je odkupil časnik Finance (za kar se jim najlepše zahvaljujem).

PomočLeto je naokoli in že smo v letu 2011 in spet je pred nami obračun za potrebe Izkaza poslovnega izida in Bilance stanja. Letos smo se za vas še posebej potrudili in pripravili novo orodje, za spremljanje poslovanja za samostojne podjetnike, tokrat s poudarkom na avtomatskem knjiženju in poročanju.
  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Naredi si sam, Pisarna in poslovanje
Tags: , , , ,

Odzivi

Prvi odzivi:

Anita (sob 27. feb 2010, 12:05)

ZePe, bo boljša polovica hudo ljubosumna, če ti dam enega lupčka za te datoteke? :D
Super!

Mi zna kdo pomagat, kako iz teh evidenc sestaviti še poslovni izid in bilanco?

Če bi vedel, kaj se sešteva skupaj, bi lahko zadevo naredil tako, da ti dve poročili nastaneta samodejno. S tem bi bilo orodje celovito.

Hvala vnaprej.

S pomočjo je križ. Jaz tebi ne znam pomagati, ker nisem iz “foha”. S tvojo dobrodelnostjo si ne morem pomagati, ker sem suženj “imperialnega” orodja MS Office. Z veseljem bi odštel teh 15 evrov, a zdaj takega orodja (še?) ne rabim. Sem pa že razmišljal, da bi morali biti s tvojo dobrohotnostjo seznanjeni tisti, ki podjetnišvo začenjajo na novo in takrat, ko urejajo prve zadeve. Obveščanje preko kakšnega e-vem ali Zavoda za (samo)zaposlovanje ali Obrtne zbornice bi bilo najbrž neke vrste nelojalna konkurenca računovodskim servisom. Ma kaj vem, sama zamisel in dejanje mi je jako všeč.

Prijelo me je že tudi, da bi snel katero od tvojih orodij in malo pogledal, kako izgleda in deluje v živo. Ob misli, da bi moral najprej namestiti Open Office, sem odnehal. Pred leti sem si ga za poskus že naložil, pokukal v njihovo različico Excela in Powerpointa ter malo resneje uporabil urejevalnik besedil. Takoj me je navdušila vgrajena možnost tiskanja PDF datotek. Za kaj takega mora uporabnik imperialnih orodij tvegano grebsti po spletu ali še seči v žep. Vendar se po dolgih letih rabe Worda nisem najbolje znašel med ukazi, predvsem pa združljivost z Wordom ni bila 100%. To je pa zame vitalnega pomena. Tako je brezplačna pisarna čez nekaj časa romala v koš za reciklažo (prostora na disku).

Prejeto po elektronski pošti:

Renata (pon 1.3.2010 14:57)

Hvala za tole. Človek težko verjame, da ti je kdo pripravljen pomagati v današnjem času, brez da bi kaj zahteval. Čestitam k temu dejanju!!!!

Prenos iz našega strežnika ni več mogoč. Pravico do distribucije je odkupil časnik Finance (za kar se jim najlepše zahvaljujem).

P.S.: V tem prispevku bodo komentarji, ki se ne dotikajo teme moderirani.

Zahvaljujem se za razumevanje.

Prejeto po elektronski pošti:

Dragica (pet 5.3.2010 11:23)


tako, da smo si zadevo že temeljito ogledali. Ocenjujemo, da je zelo OK in da nama bo v veliko pomoč.

Hvala in lp, Dragica

Prejeto po elektronski pošti:

Matjaž (sob 6.3.2010 21:05)

Najlepša hvala
Lp
m.

Dodal sem še Calc in Excel preglednico – Bilanca stanja, katero si lahko prenesete na vaš računalnik.

a si je mogoče kdo prenesel, takrat še brezplačno .ods verzijo? naj objavi povezavo do datoteke. hvala!

Prejeto po elektronski pošti:

Boris (ned 7.3.2010 14:54)

Superca. hvala!

Program sem nameraval in ga tudi bom posredoval prijatelju, ki je pred kratkim odprl s.p. in se že prvi mesec začel hudovati nad vse mogočimi stroški in pijavkami (npr. Obrtna zbornica)

lpB

@Boris [#9]: Vedno sem se spraševal, zakaj se ljudje tako težko odločijo obrniti neposredno na avtorja. ;-)

ker nikoli ne vejo kdo se nahaja na drugi strani… (spet kakšna pijavka?) hehe… no, tokrat hvala Bogu ne…

Dodal sem še Calc in Excel preglednico – Poslovni izid, katero si lahko prenesete na vaš računalnik.

zdej pa “samo”, da se še naredi povezava med osnovno verzijo in BS & PI, pa bo lušten ERP sistem za majhna podjetja… včasih se iz majhnih podatkov ne vidi cela slika

najbolj luštno je, da lahko skozi vse leto spremljaš kakšna bo zaključna bilanca… sicer je to včasih malo stresno, ampak kaj čmo

Prejeto po elektronski pošti:

Jana (pon 8.3.2010 20:22)

Pozdravljeni,

NAJLEPŠA HVALA! Sem se malo igrala z namišljenimi vnosi, da sem videla kako stvari potekajo in je res super narejeno. Ravno to, kar rabim. Res, iskrena hvala.

Lep pozdrav
Jana

@Boris [15]: Si morda imel v mislih nekaj takšnega, kot je ta obrazec za naročanje, ki sem ga spesnil danes popoldan?

;-)

@PJ: hja… tukaj mi je osebno ljubša rešitev od Google Forms… hotel sem reči, da BS in PI ni nič drugega kot podatki iz glavne knjige primerno razmetani… ergo… zakaj ne bi BS in PI vlekla podatkov iz glavne knjige?

Saj sem približno uganil kaj misliš (glej moj komentar #2). Nimam dovolj računovodskega znanja, da bi to spesnil… Kaj vse je treba seštet, pa kaj vse odštet.

Sem bil pa misli, da bi za pravi “mini ERP” potreboval še vsaj izdajanje računov… Ta bi bila pa v Excelu/Calcu dokaj “tečna” za vnašat. Zato sem rekel, da morda neka “light” aplikacija bi bila boljša rešitev.

Na podoben princip, kot sem sčaral naročila za tukaj. Da mi sam generira račun… Samo še skuvertiram – tega Google nima.. ;-)

ja, pod 1) se strinjam… seveda bi ti znal stric G. tudi to narediti… prebereš podatke iz baze in jih malo razmečeš, malo šminke in napopaš znamko

Prejeto po elektronski pošti:

Helena (pon 10.3.2010 19:55)

Pozdravljeni,

Najlepša hvala za izjemno hiter odgovor in za vašo prijaznost!
Se vam iskreno zahvaljujem za vse poslano!

Sama sem imela na leto izdanih cca. 50 računov, tako da mislim, da mi bodo razpredelnice v excelu povsem zadostvovale.

Bom pa ostala pri enostavnem računovodstvu. Konec koncev se moram samo naučiti nekaj stvari, pa bo, ne? Bom spremljala dogajanje na blogu!

Hvala in lep pozdrav,
Helena

Še ena težava:

Janez (čet 11.3.2010 07:58)

Včeraj sem se že zahvalil, danes pa vas prosim za pomoč, če vam ni odveč.

V evidencah terjatve do kupcev, obveznosti do dobav., ostalih terjatev, ostalih obveznosti se pojavlja ista napaka. Stolpec “znesek zaprtih postavk” in stolpec “znesek odprte obveznosti” oz. “znesek odprte terjatve” javljata napako “Err:504″ Ta napaka je samo pri vpisu pod zap. št. 1, ko dodam nov zapis, formule delujejo (v novi vrstici, v prvi je še vedno napaka).
Sedaj sem opazil še eno napako. Če primerjamo recimo Evidenco terjatev do kupcev in evidenco plačil kupcev, se prva zap. št. ne začne v isti vrstici. Pri evidenci terjatev se začne v 4., pri evidenci plačil pa v 5. vrstici. Formule verjetno zato ne delujejo.

Mogoče kakšna ideja?

zaslonska slika

 
Mi je že jasno. ko sem videl prvo sliko vašega Calca, sem ugotovil, da se uporabniški vmesnik razlikuje od mojega. Sam delam z različico 3.2, zadeva je tudi na 3.1 delovala normalno na MS Windows, Red Hat Linux in MacOS X Leopard.

Gre torej za neskladje v različicah. Katero različico OOo uporabljate? Napaka 504 pomeni, da je “funkcijski parameter neveljavne vrste, npr. besedilo namesto številke, sklic domene namesto celice“.

Torej gre verjetno za napako, ker je formula sestaljena z vrivanjem niza (drugi parameter funkcije SUMIF() je sestavljen iz enačaja in vsebine celice), česar verjetno vaša različica še ne podpira.

Prejeto po elektronski pošti:

Branko (čet 11.3.2010 12:24)

Vpisal sem 20 računov, Kako
šeštejem rubriki 10 in 19?

l.p.

 

Zaradi preprečevanja vrivanja in brisanja posameznih vrstic, kot to narekuje zakonodaja, so delovni listi zaklenjeni za urejanje s strani uporabnika. Vnosi so dovoljeni v samo za to predvidena polja.

Dodatne kalkulacije lahko delate tako, da z desnim gumbom miške kliknete na zavihke spodaj in izberete možnost »Dodaj nov delovni list« iz priročnega seznama (vsak list je zaklenjen posebej, sam delovni zvezek pa ni zaklenjen, zato bo dopustil vstavljanje novih listov).

Na tem novem listu vstavite formulo po kopitu:
=KPO!K8+KPO!P8
Na ta način lahko delate sami kalkulacije, kakor želite – glede na želje in potrebe.

Glej komentar #22:

Janez (čet 11.3.2010 13:03)

Na to možnost pa sploh nisem pomislil. In res je bila napaka v stari različici. Naložil sem najnovejšo verzijo in vse deluje bp.

Hvala še enkrat za vse!

Prejeto po elektronski pošti:

Helena (pon 15.3.2010 13:02)

Lepo pozdravljena!

Razpredelnice so super narejene! Hkrati sprobavam razpredelnice in pa programček: https://www.enostavno-knjigovodstvo.com/login.php, tako da se še odločam, kaj bom uporabila. Nekaj osnovnega znanja, kaj in kako vnašati, imam, so pa razpredelnice dovolj pregledne, da ni problema.

Hvala in lep pozdrav,
Helena

Prejeto po elektronski poti:

Tomaž (sre 24.3.2010 8:54)

Z rahlo zamudo. Najlepsa hvala.

Lep pozdrav,
Tomaz

Pozdravljeni,
bi se dalo dobiti to datoteko? Prijateljici pomagam urejati knjige in bi bila kakršnakoli pomoč zelo dobrodošla.
Že vnaprej se najlepše zahvaljujem.
Lep pozdrav,
Katarina Šušteršič

V razdelku Prenos datotek je poleg vsakega opisa posameznega pripomočka povezava za prenos na vaš računalnik in povezava na prispevek, ki govori o tem, kako zadevo narediti v lastni režiji.

Pri tem, ki ni brezplačen pa je povezava na obrazec za naročanje vzorca evidenc za enostavno knjigovodstvo v excelu/calcu in pri dotičnem še povezava na narčilnico na Finance On Net.

Prejeto po elektronski pošti:

Katarina (sre 24.3.2010 11:12)

Pozdravljeni,

Najlepša hvala za pomoč. Sem izpolnila naročilnico.

Lep pozdrav,
Katarina

Prejeto po elektronski pošti:

Karmen (sre 24.3.2010 15:43)

O,ČUDOVITO,STE MI PRIHRANILI KAR NEKAJ DELA,NOHTE IMATE PA ŠE VEDNO V DOBREM KO BOSTA Z ŽENO V MB :)

Se za novo leto lahko pričakuje osveženo različico z aktualnimi podatki?

Dobro zasnovan sistem omogoča uporabniku nastavitev podatkovnih parametrov. Omenjeno vprašanje se verjetno nanaša na hibo večine izdelkov na trgu, ki uporabniku zagrenijo življenje ravno zaradi precej slabe organizacije podatkov.

Vnašanje podatkov je naloga uporabnika. Naloga orodja pa je procesiranje, hranjenje in prikazovanje. Zatorej je odgovor na zastavljeno vprašanje “Ne.”

Odlično, manjka samo še povezava z bilanco iz Pi-jem , da bi se le ta dva tvorila samostojno.

Lahko povem, P.J. pripravlja “verzijo 2″, ki bo pravo malo čudo narejeno v Excelu. ;) Je pa tako zaseden s predavanji (on namreč tudi predava Excel in baze podatkov), da je objavo potisnil šele tja v sredino decembra. Imel sem priliko videti “delovno verzijo” od blizu in priznam da komaj čakam objavo. :D

kaj bo pa omogočala, malo info v naprej pls… škoda da sem ravo kupil omenjeno od Financ.. zaznal sem napako in sicer KPO mi zaporednih številk ne tvori več od 2 naprej, pa ne vem zakaj saj sama formula je pravilno vnešena… rešitev mogoče

Ti ti, Matej! :P No, pa naj bo… Nekaj poskusnih informacij o Evidencah za enostavno knjigovodstvo v2

Pozdravljen, kupil sem prvotno verzijo programa od častnika Finance, ker mi program nagaja bi te prosil da mi posreduješ kodo za odprtje celic.Namreč v KPO mi ne izpisuje zaporednih št. od dva naprej in pa v PGP mi ne sešteva stanja SALDO od dva naprej sploh ni več formule v celicah so pa zaklenjene… to je zaenkrat kar sem opazil.

Pozdravljen, ker mi koda ne prime, oziroma ni pravilna te prosim, če ti lahko pošljem na določen mail svojo verzijo pa mi sam odpraviš omenjeni napaki.

Kako lahko dobim seštevek posameznih stolpcev v knjigi prihodkov in odhodkov. Namreč, rad bi vedel kakšni so npr. seštevki posameznih vrst stroškov in posameznih vrst prihodkov. tega namreč ne najdem v programu.

@Aleksa: težava je v tem, da samo-številčenje listin poteka na osnovi vnosa oznake listine v stolpec D. Za stroške vodenja TRR lahko vneseš npr. BI201011 (Bančni izpisek, 2010, 11.-i mesec), itd.

Glede gesla pa “prime” čisto normalno in tako kot sem napisal. Morda zgolj namig – da ni slučajno namesto ničle bil vtipkan veliki O? Kajti tam je 0 (ničla). ;)

@secko: vsote posameznih stolpcev so že prikazane v vrstici 1008. Če želimo prikazati samo izpolnjene vrstice in hkrati videti tudi vrstico z rezultati, pa je potrbno nekaj malega poznavanja dela z Excelom.

1.) Najprej ustvarimo nov delovni list in ga poimenujemo npr. Filter.
2.) Na tem – novem – delovnem listu napišemo v celico A1 številko 20 (številka stolpca U – Znesek računa z DDV)
3.) V celico A2 vnesemo >0
2.) V Excelu 2007 se pomaknemo na kartico “Podatki”
4.) V skupini Razvrsti in filtriraj kliknemo na gumb [Napredno]

Odpre se nam okence za nastavljanje filtra. Tukaj nastavimo sledeče:
- naj bo označena možnost Filtriraj seznam na tem mestu
- v vnosno polje Obseg seznama vnesemo vrednost KPO!$B$6:$AN$1008
- v vnosno polja Obseg s pogoji vnesemo Filter!$A$1:$A$2
- potrdimo s klikom na gumb [V redu]

Tako dobimo zgolj glave in izpolnjene vrstice, na koncu seznama pa je vidna vrstica s seštevki. Praznih vrstic sedaj ne vidimo.

Na tak način lahko npr. tudi prikažemo izpis za neko obdobje, npr. enega meseca… itd.

@Mateja: Najprej naredimo enako kot sem opial en odgovor višje, nato pa se v Excelu 2007 postavimo na kartico Postavitev strani.
- v skupini Priprava strani iz galerije Usmerjenost izberemo Ležeče
- kliknemo na gumb [Natisni naslove] in v pojavnem oknu na zavihku List preverimo, ali je polje Stolpci, ki naj se ponovijo na levi slučajno kaj vpisano. To polje mora biti prazno!. Potrdimo s klikom na gumb [V redu].
- v skupini Prilagodi nastavimo vrednost Širina na 2 strani

Sedaj vse skupaj shranimo in ne bo nam treba več nastavljati izpisovanja (dokler si ne zaželimo česa spremeniti).

Izpisalo se bo zgolj tisto, kar smo sfiltrirali, na dveh straneh v ležečem formatu.

@ P.J.: pavzaprav si občudovanja vredna oseba, da vse to handlaš v excelu :P
Na SVN trgu je kar nekaj ponudnikov, ki imajo brezplačne demo verzije kompletnega in kompleksnega vodenja poslovanja pravnih oseb (ne samo računovodstvo, tudi proizvodnja, servisi, …).
Z malo vedenja o tabelah, smiselnih povezavah med “registri” … v par dneh dobiš vpogled v delovanje programske opreme :P
In najvažnejše: npr kaj na katero mesto gre v bilanco, kaj ja važno za DDV prijavo … dobiš z vpogledom v tabele in navodila za uporabo.

@NM, to kar praviš je bolj ali manj res. ;-)

nič manj: povsem res je :P
btw: pred 25+ leti sva s kolegico naredila kompleten sistem za plače (še po YU zakonodaji, občinskih prispevkih …. ) v nekem orodju – predhodniku excela :P

QuatroPRo-ju, DBase-ju ali Clipper-ju?

Mimogrede, tisti “manj” se nanaša na “nekaj drugega”. Jaz sem se lotil sam delati sistem zase sproti enostavno zaradi “optimizacije”. Kati “custom reporting” iz večine obstoječih je večji glavobol, kakor napisati lasten sistemček. :D

huh – ne spomnim se, kaj se je takrat vrtelo na I-D Partnerju :)
v DBase/Clipperju sem pa naredil računovodstvo za računovodski servis, pa generator aplikacij (recimo pra-pra dedka Accessu) :)
aja pa PC, ki sem ga sestavil in oživel 1986 še vedno dela :P

Hm, kar sem jaz delal na Partnerju, je bilo v DBase-u in v TurboPascalu… Je pa tega že reees dolgo. :D

Pozdravljeni,

pričela sem iskati informacije o vodenju enostavnega knjigovodstva za s.p. in prispela na vaši strani, kjer sem našla veliko koristnih informacij. Če je še možno dobiti .ods datoteke, bi bila zelo hvaležna.

Zelo dobro narejeno, zelo vesela bi bila kakšne datoteke, hvala, Duša

Pozdravljeni!

Razmišlam o nakupu excel datoteke za enostavno vodenje knjigovodsta. Imam pa vprašanje v katero postavko se vnašajo potni nalogi. Se zahvaljujem za odgovor.

Bog (t.j. jaz) se usmili teh preprostih podjetniških duš :P
OK, v bivši Yugi mi je bilo še nekako jasno, da so frizerke, preddelavke, trgovke … po npr. porodu stišali v računovodstvo na kao manj zoprno delo, pozimi toplo in poleti hladno pisarno :)
Ampak, da sedaj, ko je računovodenje dostopno preko neta za mali denar 8pa še popuste nudijo (glej SAOP)) je pa res noro, da frizerke, pedikarke, trgovke … delajo računovodenje v excelu :)
Od AJPES_a bo treba zahtevati, da podjetne duše poleg osebne, davčne in EMŠO predložijo še podpisano!! pogodbo ali z računovodskim servisom ali pa o plačilu licence in/ali zakupu programske opreme :P
In potem, ko takšne mega in vele podjetnike davčna ocuri (bog ne daj, da jih še kje ujame pri pregledu) je pa država tista tagrda :P

O milost božja, se pa visoko ceniš. Dej se spusti na realna tla, pa v ogledalo se poglej pa boš videl, da nisi bog, baje njega ni še nihče videl.

@Roky: žal nisem računovodja. ;)

Mislim, da gre tukaj za konto 414, v KPO bi to torej ustrezalo stolpcu 31, če gre za podjetnika samega, oz. 29 če bi šlo za zaposlenca.

@NM: veliko bolj prav bi bilo, če bi zadevo pogledali z drugega zornega kota. Nekdo, ki opravlja dokaj preprosto dejavnost (z vidika računo- in knjigo- vodstva) bi naj zlahka izpolnil apetite države in predpostavljati, da je za vsako razvojno stopnjo neke dejavnosti nujno najeti računovodjo je absurd.

Strinjam se sicer, da neko osnovno poznavanje tega področja pritiče tudi vsakemu podjetniku. Vsekakor bi vsakemu priporočil vsaj kak enodnevni “šnel kurs”, da se razjasnijo osnove.

Po drugi strani pa je bolj problematično to, da bodo trije uradniki na DURS-u na enako vprašanje dali tri različne odgovore. Večkrat preverjeno. :D

Pozdravljeni!
Rad raziskujem po Excelu in z njim rešujem različene probleme. Vsega tudi to orodje ne ve narediti meni pa prav tako primanjkuje določenih znanj. Ena izmed stvari, ki bi mi prišla prav je tudi stalna prisotnost vrstice zbira, ki je v knjigovodskih evidencah po navadi zadnja vrstica. Sešteti kolone in jih prikazati v zaglavju ni nobeden problem, prikazati to na koncu in to tako, da je stalno vidno pa mi predstavlja nerešljivo uganko, če seveda govorimo o trivialnih stvareh v excelu brez programiranja. Zato me je presenetila vaša izjava v prispevku, navajam : Čisto na koncu sem se še poigral z obsegi podatkov in omogočil filtriranje tako, da je spodnja vrstica s seštevki vedno zadnja vidna vrstica in prikazuje seštevke samo dejansko prikazanih zapisov. Na ta način sem pripravil en sam delovni zvezek, ki vsebuje vse evidence (knjige), ki jih potrebuje samostojni podjetnik za enostavno knjigovodstvo.
Priznam, da vašega produkta nisem videl, da bi si lahko to praktično predstavljal, kaj ste mislili . Če pa ste vseeno uspeli zamrzniti zadnjo vrstico v preglednici in jo uspeli postaviti v zadnjo vidno vrstico na ekranu, pa bi me to zelo razveselilo, če mi namignete kako.
lep dan

Odgovor na vaše vprašanje, Štefan je nadvse preprost. Če se pogovarjamo o MS Excelu, tolikanj bolj. Načina sta (brez programiranja v VBA) vsaj dva:

1.) Bolj univerzalen in prenosljiv tudi na druge preglednice je način, da določimo obseg podatkov. V MS Excelu 2007 je “Upravitelj imen” moč najti v skupini “Definirana imena” na kartici “Formule”.

S klikom na gumb se odpre okence s seznamom vseh že določenih obsegov podatkov. Recimo da imamo na delovnem listu 3 stolpce in 1000 vrstic s podatki (zgolj za predstavo, konkretno to ni bistveno).

Določimo nov obseg podatkov – v našem primeru A1:C1001 in ga poimenujemo npr. “MojSeznam”. Recimo, da gre za meritve temperature na nekem merilnem mestu, torej je v stolpcu A “Datum”, v stolpcu B “Ura”, v stolpcu C pa “Odčitana temperatura”. Na koncu bi radi imeli “vrstico z rezultati, v kateri bi prikazovali npr. “število vseh meritev” in “povprečno temperaturo.

V vrstico 1002 torej v stolpec B vpišemo formulo =COUNT(B2:B1001), v stolpec C pa formulo =SUBTOTAL(1;C2:C1001). Za konec se postavimo še v 1.-o vrstico in izberemo kartico “Podatki”, ter klikmemo na gumb “Filter” v skupini “Razvrsti in filtriraj”. Na desnem robu vsake celice v “Naslovni vrstici” se pokažejo gumbi za razvrščanje in filtriranje. Če sedaj nastavimo katerikoli filter, bomo videli, da se zadnja “vrstica z rezultati” pomika gor ali dol, glede na dejansko število prikazanih rezultatov.

Verjetno se kdo sprašuje, zakaj sem pri 1000 vrsticah s podatki določil 1001 vrstico v obsegu. Tudi tukaj je odgovor preprost. Excel bo vrstico vstavil vedno zgoraj, nad celico, v kateri se trenutno nahajam. Zato sem v obseg določil eno “prazno” vrstico več. Ko bom vnašal naslednji odčitan podatek, bom torej izbral to zadnjo vrstico, tako da se postavim vanjo in dodal novo vrstico, v katero bom dejansko vpisal odčitane podatke. Tako se bo definicija obsega podatkov samodejno spremenila (ustrezno prilagodila).

Sedaj pride na vrsto tisti “najslajši del”, po katerem Štefan sprašuje. Postavimo se torej v stolpec D “vrstice z rezultati” in kliknimo na jeziček “Ogled”, da se nam prikaže ta kartica. V skupini okno kliknemo na gumb “Razdeli” in zaslon se nam razdeli na 4 dele. Z miško vodoravno razdelilno črto potegnemo navzdol, tako da ostane prostora zgolj za našo “vrstico z rezultati”. Nvpično črto pomaknemo v desno, da nas ne moti. V zgornjem-levem, sedaj največjem “kvadrantu” so tako naši podatki.

Če sedaj nastavimo filter v tem kvadrantu, bodo spremembe vidne tudi v naši “vrstici z rezultati”, ki je ves čas vidna v spodnjem delu zaslona. In četudi se sprehajamo po podatkih levega-zgornjega “kvadranta”, je v desnem-spodnjem naša “vrstica z rezultati” vedno vidna v spodnjem delu zaslona.

2.) Drugi način je lastnost Excela in ni prenosljiv na vse druge preglednične programe. Prvi del se razlikuje v tem, da podatke s klikom na gumb “Oblikuj kot tabelo” v skupini “Slogi” kartice “Osnovno” opredelimo kot tabelo oz seznam. Nato se prikaže kartica “Načrt” v kateri poskrbimo, da je obkljukana možnost “Vrstica z rezultati”

Potem spet uporabimo trik z radelitvijo in… voila.

Upam, da vam bo odgovor v pomoč.

Štefan sporočite nam ali vam je uspelo. Je to tisto, po čemer ste spraševali?

amm, mene pa nekaj zanima…popolnoma sem zmeden, a je program zdaj plačljiv ali ne? se mi že meša okoli računovodstva in kolikor sem uspel videti je ta program super zadeva in pohvale avtorju.
Zdaj pa bi prosil razlago, kako in kje dobiti ta super program in koliko ter komu je potrebno plačati? Najlepša hvala za odgovor!
Lep pozdrav:)

Hm, pa razčistimo zmedo. V nadaljevanju vam pojanim, kako zadeve stojijo, zato ker je dobro, da si je človek na jasnem. :D

- Ne gre za program, pač pa za predpripravljene preglednice za uporabo v programih MS Office Excel ali OpenOffice.org Calc

- te evidence sicer olajšajo delo, saj se marsikaj izračuna samo, niso pa računovodski program, ki bi samodejno sestavljal poročila za DURS ali AJPES. So zgolj (cenejši in bolj praktičen) elektronski nadomestek papirnatih evidenc

- orodje je bilo spočetka brezplačno, potem pa so lani pravice do distribucije odkupile “Finance” in ga že celo leto prodajamo po enotni ceni 19,00 EUR. Naročite ga lahko pri nas (kar je meni ljubše) ali pri časniku Finance, kar je ljubše njim. Seveda pa je najpomembnejše, kaj je ljubše vam.

P.S.: Če pa vas zanima program, za vodenje enostavnega knjigovodstva, prilagojen posebej za samostojne podjetnike, ki vas bolj ali manj v celoti razbremeni računovodstva in knjigovodstva, potem morda raje razmislite v tej smeri.

Hej, PJ, jaz te skušam kontaktirat… A imaš nov mejl, prosim te lepo, me lahko kontaktiraš?

lp

Hej hoj, Dajana.

Mislim, da bi moral mail, ki je v nadzorni plošči na tvojem blogu čisto normalno delovati.

My Office Team distribucijski seznam pa ima res novo končnico – net namesto com.

Joj tole bi mi pa zelo prav prišlo. Ali je možno še od kje downloadati?? hvala za pomoč

Zgleda uporabno, kje je mogoče dobiti program ?

Pustite komentar

Tvoj odziv :

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Kategorije