header image

Ko je država na psu, se še psi ne grejo več

Objavil: P.J. | 21.02.2010 | 26 Komentarjev |
PomočLeto je naokoli in že smo v letu 2011 in spet je pred nami obračun za potrebe Izkaza poslovnega izida in Bilance stanja. Letos smo se za vas še posebej potrudili in pripravili novo orodje, za spremljanje poslovanja za samostojne podjetnike, tokrat s poudarkom na avtomatskem knjiženju in poročanju.

Ironično je, da so prav psi – ti človeku najzvestejši prijatelji – pokazali na gnilobo naše države. Ne pomagajo ne protesti sindikatov, ne množične zasedbe tovarn. Šele ko psi pokažejo čekane, se začnejo odstirati tančice birokratske neučinkovitosti. Pokaže se, kako na psu je vsa proceduralna kolobocija naše zakonodaje in kako pasje življenje živi slehernik v vsakdanjem donkihotovskem boju z mlini na veter, ki kolesje države poganjajo.

Vsako leto znova psi lajajo in vsako leto znova gre karavana dalje. Sem ter tja se doda kako novost, ki zadeve še malo zakomplicira, včasih celo postavi na glavo. Tokrat imam v mislih pobiranje davkov. In to enostavno pobiranje davkov. Pravzaprav enostavno knjigovodstvo. Čeprav zadeva v nazivu precej obeta, je zadeva vse prej kot enostavna. Bila bi namreč, če bi vsaj nekje v naši državi lahko dobili enoznačen odgovor. Vendar temu ni tako in prav lahko se zgodi, da trije uslužbenci DURS-a na enako vprašanje odgovorijo čisto različno. Govorim iz prakse.

Myth busted: enostavno knjigovodstvo ne obstaja

Človek bi pričakoval, da lahko najde na enem mestu, kaj vse potrebuje kot samozaposlen (samostojni podjetnik).  Morda celo kje obstaja (npr. na strani računovodja.com se da zbrati ažurne informacije), ampak stric google vendar ne postreže z nobeno od spletnih strani državnih organov.

Posameznik se mora najprej prebiti skozi kopico bolj ali manj komercialnih spletnih strani in nekako nabrati skupaj potrebne informacije. Po mojem mnenju beseda enostavno že tukaj v celoti razvodeni v svojem osnovnem pomenu. Zakaj že imamo eVEM1 točke?

Enigma: Katere knjige mora voditi samostojni podjetnik?

Kaj na vse skupaj pravi DURS2? Najbolje, da si temeljito stvar pogledate sami. Temeljito se seznanite z zakonom o dohodnini v delu, ki govori o davku na dohodek iz dejavnosti (ZDoh čl.32 – čl.56). Potem je tukaj Slovenski računovodski standard (SRS 39), kjer je v prilogi opisano, kako vodijo poslovne knjige in katere knjige vodijo zasebniki. Zasledimo sledeče:

 • knjiga prihodkov in odhodkov
 • evidenca terjatev do kupcev in evidenca obveznosti do dobaviteljev
 • knjiga ostalih terjatev in knjiga ostalih obveznosti
 • register osnovnih sredstev

Ne gre spregledati še kupčka pravilnikov, ki so nadgrajeni še z zajetnim kupom Pravilnikov o spremembah in dopolnitvah “tega in tega pravilnika”. Da se človeku skisa. Vraga, kaj naj ne bi bilo v interesu države, da bi ljudje predvsem enostavno in hitro plačali davke?!?

No, vsekakor naj bi človek z lahkoto obvladal teh štiri (oz. šest) navedenih zveščičev. Pa poglejmo, kam se kaj vpisuje, da bomo imeli mir pred dacarji in se bomo lahko ukvarjali s svojo dejavnostjo v miru:

 • ko izdamo račun za opravljeno storitev ga vpišemo v knjigo prihodkov in odhodkov pod prihodke iz opravljene storitve in v knjigo terjatev do kupcev v znesku vrednosti računa
 • ko prejmemo plačilo računa od kupca, priliv na poslovni račun vpišemo v knjigo terjatev do kupcev zmanjšanje terjatve in v evidenco stanja na računih zabeležimo finančno transakcijo v dobro
 • ko prejmemo račun za pisarniški material, ga vpišemo v knjigo prihodkov in odhodkov v stolpec stroškov materiala in v evidenco obveznsoti do dobavitelja znesek računa skupaj z DDV-jem
 • plačilo prejetega računa zabeležimo v evidenco obveznosti do dobaviteljev kot zmanjšanje obvezosti in v evidenco stanja na računih zabeležimo finančno transakcijo v breme
 • obračun prispevkov podjetnika zabeležimo v knjigo prihodkov in odhodkov v stolpec prispevki podjetnika in v knjigo ostalih obveznosti kot obveznost do državnih inštitucij
 • plačilo prispevkov iz poslovnega računa izvedemo do 15. v mesecu za pretekli mesec in ga zabeležimo v knjigo ostalih obveznosti kot zmanjšanje obveznosti za plačilo prispevkov in v evidenco stanja na računu. Če pa plačilo prispevkov sprovedemo iz osebnega računa ga vpišemo v knjigo ostalih obveznosti kot zmanjšanje obveznosti in v evidenco pretokov med podjetjem in gospodinjstvom kot obveznost podjetja do gospodinjstva
 • obračun stroškov podjetnika na podlagi potnih nalogov ali drugih listin zabeležimo v knjigo prihodkov in odhodkov v stolpec povračila stroškov podjetnika in v evidenco pretokov med podjetjem in gospodinjstvom kot obveznost do gospodinjstva
 • dvig gotovine iz poslovnega računa za osebne potrebe vpišemo v evidenco pretokov med podjetjem in gospodinjstvom kot zmanjšanje obveznosti do gospodinjstva in v evidenco stanja na računih.

Pa smo spet tam. Poleg zgoraj naštetih zveščičev se v zadnjih alinejah pojavljata še dva, ki prej nikjer nista omenjena. Evidenca stanja na računih je verjetno tista zadeva, ki nam jo pošlje banka vsak mesec in nam tudi mastno zaračuna za to – med brati znano pod imenom bančni izpisek. Evidenca pretokov med podjetjem in gospodinjstvom je pravzaprav bolj ali manj oblikovno enak dokument, le da vanj beležimo, kaj je plačal jaz in kaj JAZ.3

Teh šest (oz. osem) evidenc v praksi zadostuje, da zadovoljimo apetite dacarjev. Za tiste najbolj lene priporočam, da bančne izpiske poslovnega računa zlagajo v fascikel, katerega označijo kot evidenca stanja na računih in bo zadostovalo za potrebe naših oblastnikov. Če vas slučajno ni že minilo, da bi se šli podjetništvo – spomnimo se zgodbe o psih in njih pogledu na našo zakonodajo.

Zberimo knjige na kup: knjiga prihodkov in odhodkov

Če ste mislili, da je najhujše že za nami, naj vas potolažim – zmotili ste se. Najhujše šele prihaja. Knjiga prihodkov in odhodkov v papirni obliki je na voljo v trgovinah, tiska pa jo DZS4 in stane okvirno med dvajset in petindvajset evri. Pravo premoženje za 50 listov zlepljenih in ovitih v mehko vezavo. Meni osebno se je zdelo znatno preveč, zato sem trgovko prosil, če bi bila tako prijazna, da mi skopira po en list (razpredelnica je namreč razpotegnjena kar čez dve strani). Ni se ji zdelo odveč in zadovoljno sem ji potisnil v roke kovanec, naj si privošči kavo in si zadal novo nalogo – to zadevo bom spravil skupaj v OOo Calcu.

Preden sem se odpravil v trgovino sem namreč povprašal strica Googla, če kaj ve o knjigi prihodkov in odhodkov. Zgodba je bila na las podobna predhodni. Nikjer nobenega uradnega navodila, le kup takšnih in drugačnih ponudnikov programske opreme. Sem pa na spletni strani ALEA DZS naletel na sliko, kako naj bi zadeva zgledala. Najprej sem pomislil: “Fantastično!“.

Knjiga prihodkov in odhodkov (Vir: ALEA DZS)

Knjiga prihodkov in odhodkov (Vir: ALEA DZS)

Moje navdušenje je kmalu skopnelo. Ko sem namreč podrobneje pogledal primere izpolnjevanja v prvi vrstici, sem iz glave ugotovil, da sta DDV in osnova za DDV izračunana napačno. Ko sem enako napako videl še v drugi vrstici, sem vir začel obravnavati kot nezanesljiv.

Priznati moram, da na spletni strani, ki se ponaša z nazivom Državna Založba Slovenije, ne pričakujem, da bom naletel na takšno malomarnost do kupcev, ki  plačujemo dobra 2 eurocenta od vsakega poslovnega dogodka, ki ga zabeležimo v ta obrazec in da bo vsaj tistih nekaj primerov izpolnjevanja narejeno z neko verodostojnostjo, ne pa da že na prvi vtis dobim občutek, da gre zgolj še za eno skrapucalo, ki ga je naša oblast predpisala in ga je nekdo na hitro spravil skupaj za mastne denarce. Kakorkoli že, odpravil sem se do knjigarne in papirnice v bližini in…

Knjiga prihodkov in odhodkov (scan)

Knjiga prihodkov in odhodkov (scan izvirnika: ALEA DZS)

… ugotovil, da skepsa včasih človeku prihrani dvojno delo. Obrazec, ki ga sedaj prodajajo se od tistega, ki ga oglašujejo na spletni strani precej razlikuje. Razlike so v številkah stolpcev in tudi vsebinah, ki jih posamezni stolpci predstavljajo. Če ste se kdaj spraševali, zakaj programi za knjigovodstvo in računovodstvo poleg osnovne cene vključujejo še strošek vzdrževanja, je odgovor na dlani. Zadeve se preveč spreminjajo, da bi lahko kupili program in ga uporabljali nekaj let, prepričani v pravilnost izračuna.  Tudi rok trajanja te knjige je uganka – kljub temu da stane četrt stotaka. Uradniki pač poskrbijo, da je videti, da nekaj delajo. Se še spomnite zgodbe o psih, ki so zadeve vzeli v svoje roke – pardon – čekane?

Narediti takšno preglednico v OOo Calcu je sicer mačji kašelj. Kljub kar devetintridesetim stolpcem. Sprašujem se, koliko se da še zakomplicirati zadevo… No, kakorkoli že, naš izdelek na koncu zgleda nekako tako, kot je razvidno iz slike spodaj.

Knjiga prihodkov in odhodkov

Knjiga prihodkov in odhodkov

Preden čisto zaključimo s to famozno knjigo, nastavimo še obseg podatkov za enostavno filtriranje ($KPO.$B$8:$AN$1007) in še obseg tiskanja ($KPO.$B$2:$AN$1008), pri čemer pazimo da nastavimo ponavljanje vrstic $2:$6 in stolpcev $B:$AN z namenom, da se nam glava ponovi na vsakem listu. Tako je naša knjiga prihodkov in odhodkov nared.

Zberimo knjige na kup: preostale knjigovodske evidence

Evidenco terjatev do kupcev in evidenco obveznosti do dobaviteljev lahko elegantno izpeljemo iz knjige prihodkov in odhodkov, saj nastane terjatev do kupca z izdanim računom, hkrati pa tudi prihodek od prodaje blaga ali storitev. Ko pa nastane obveznost do dobavitelja,  so nastali tudi odhodki, ki jih prav tako vpisujeme v KPO. Lahko se torej poslužimo metode, da v KPO dodamo še dva stolpca:

 • terjatve do kupcev in
 • obveznosti do dobaviteljev,

še bolj pregledno pa bo, če ustvrimo nov zavihek v našem delovnem zvesku, ga poimenujemo ETKOD in vanj s pomočjo sklicev enostavno prenesemo osnovne podatke iz KPO, ter tukaj dodamo omenjena stolpca.

Evidenco ostalih terjatev in evidenco ostalih obveznosti lahko naredimo po enakem vzorcu. Ustvarimo nov zavihek, ga poimenujemo EOTO, prekopiramo stolpce iz ETKOD, odstranimo formule s sklici na KPO in smo nared.

Register osnovnih sredstev potrebujejo le tisti, ki dejansko imajo osnovna sredstva. Za ta namen dodamo še en zavihek v naš delovni zvezek in ga poimenujemo ROS. Stolpci so dokaj trivialna zadeva in tabela je dokaj enostavna. Poglejmo si, kaj bomo beležili:

 • zaporedna številka
 • datum nabave
 • način nabave
 • številka listine
 • dobavitelj
 • vrsta
 • naziv
 • nabavna vrednost
 • amortizacijsko obdobje v mesecih
 • odpisano (na današnji dan – izračunamo po formuli)
 • neodpisano (na današnji dan- izračunamo po formuli)
 • datum odtujitve

Odpisano vrednost izračunamo tako, da s pomočjo funkcije MONTHS() izračunamo, koliko mesecev je preteklo med današnjim dnem, ki nam ga vrne funkcija TODAY() in datumom nabave. Nato bomo preverili, ali je dobljeni rezultat manjši od amortizacijskega obdobja v mesecih in če je bomo omenjeni rezultat delili z amortizacijskim obdobjem, nato pa dobljeni kvocient množili z nabavno vrednostjo. Če pa funkcija MONTHS() vrne enako ali večje število mesecev, kakor je amortizacijsko obdobje, bomo šteli, da je osnovno sredstvo odpisano v celoti.

Neodpisano vrednost osnovnega sredstva na današnji dan bomo izračunali tako, da bomo od nabavne vrednosti odšteli odpisano vrednost in razlika nam predstavlja trenutno knjigovodsko vrednost osnovnega sredstva, oz. neodpisani del.

Evidenco stanja na računu in Evidenco pretokov med gospodinjstvom in podjetjem bomo naredili kar po vzoru bančnega izpiska, ki nam ga banka vsak mesec pošilja po pošti. Stolpci so v obeh primerih bolj ali manj enaki.

 • datum transakcije
 • opis transakcije
 • v dobro
 • v breme
 • številka računa (na katerega so bila sredstva nakazana, oz. iz katerega so bila prejeta)
 • sklic
 • stanje (izračunamo po formuli)

Ustvarimo torej še dva zavihka in prvega poimenujemo npr. TRR, drugega pa PGP in ko sestavimo tabelo z navedenimi stolpci, smo zaključili z našimi evidencami. Sedaj imamo vse potrebno, da lahko DURS-u in AJPES-u poročamo o našem poslovanju. Sicer še vedno neradi, a zdaj bomo lahko vsaj prepričani v točnost številk, s katerimi operiramo.

Bili smo na psu, pa še ta je crknil

Tako nekako bodo lahko naši vrli snovalci davčne zakonodaje pripovedovali svojim vnukom, če zadev prav kmalu ne bodo temeljito poenostavili. Poleg nenehnih sprememb, ki so edina stalnica pri nas,   je kompleksnost in nedorečenost ena največjih tegob slovenskega podjetnika. Ko pa temu dodamo še izredno visoke dajatve državi, se ni čuditi, zakaj marsikdo obesi podjetništvo na klin.

Poleg vseh teh strašnih evidenc, mora vsak slovenski podjetnik – ne glede na to, ali je kaj zaslužil ali ne – državi nakloniti najmanj dobrih 250 (po novem pa najmanj dobrih 300) evrov do vsakega 15.-ega v mesecu prispevkov. Seveda je tu še obveznost akontacije dohodnine. Letno mora DURS-u in AJPES-u poročati na dokaj zakompliciranih obrazcih, poleg tega pa mora še plačati za objavo statistik.

Iz lastnih izkušenj vem, da ko sem na začetku podjetniške poti hodil po informacije na izpostavo DURS-a, so mi znali različni uradniki različno interpretirati en in isti dokument. Srečo sem imel, da so bili na naši izpostavi res prijazni in ustrežljivi. S tem prispevkom poskušam predvsem podjetnikom začetnikom in tistim samozaposlenim (v najbolj izvirnem pomenu te besede) na enem mestu predstaviti, kaj vse je potrebno evidentirati pri njihovem poslovanju, da se izognejo nevšečnostim v obliki kazni.

Hkrati s tem pa sem poskusil predstaviti, kako lahko s preprostim orodjem, kot je OOo Calc (ali MS Excel) sami pripravimo in vodimo vse evidence, ki jih potrebujemo za naše malo knjigovodstvo. Morda bom tako pomagal komu, a se obdrži nad vodo in ne zabrede v velike finančne izdatke že na samem začetku. Da lahko v miru gradi svoj posel in se začne dogovarjati o zunanjem računovodstvu in kompleksnejši programski opremi šele, ko bo finančni tok to dopuščal.

PomočLeto je naokoli in že smo v letu 2011 in spet je pred nami obračun za potrebe Izkaza poslovnega izida in Bilance stanja. Letos smo se za vas še posebej potrudili in pripravili novo orodje, za spremljanje poslovanja za samostojne podjetnike, tokrat s poudarkom na avtomatskem knjiženju in poročanju.
 1. VEM – vse na enem mestu; točka, kjer naj bi podjetnik dobil vse potrebne informacije []
 2. DURS – Davčna uprava Republike Slovenije []
 3. jaz oz. JAZ izhaja iz navade, da se z velikimi črkami označuje predmet korporativnega prava; s.p. nastopa v obliki poslovnega subjekta in kot fizična oseba v enem []
 4. DZS – Državna Založba Slovenije []
 • Share/Bookmark
Zapisano pod: Naredi si sam, Paberkovanja, Pisarna in poslovanje
Tags: , , , , ,

Odzivi

Predvidevam, da država sprejema evolucijsko teorijo in razvija, razvija…žal samozaposleni ne ali pa težko sledimo evolucijskim normam države.

Hmnja… meni se bolj zdi, da država sprejema kreacionizem, v katerem je vse od boga dano in imamo vsi veliko volje, časa in denarja, ki ga nalonimo njim revežem – ubogim na umu.

:D

Državi ne daješ nič, kredita, dobronamernosti?

Sicer sem pristaš močne države, ki obvladuje t.i.javni servis, javno infrastrukuro in javno dobro v širšem pomenu. Vendar pa se mi zdi, da smo postali proceduralna država v najslabšem možnem smislu.

Nekako nihamo v okvirih Lost in translation, oz. Resnic ni, obstjajo zgolj interpretacije. In se na koncu sprašujemo Šta je dovraga pjesnik s tim htio da kaže?

Brate moj! Puno ti to pitaš?

“Šta je pisac hteo da kaže” je zabavna knjižica Veljka Bulatovića Viba, ki je (bil?) menda Srb. Ta država je pa žal bolj zajebavna.

@kodr (#5)

Brate moj! Puno ti to pitaš?

Bom takole rekel… Če večina povprečno pismenih državljanov ni zmožna doumeti umotvorov v obliki knjigovodskih evidenc in davčnih poročil, se je potem čuditi, da je toliko sive ekonomije in da je država na psu?

@Bimbo (#6)

Ta država je pa žal bolj zajebavna.

Čemur vedno bolj sledijo odjebavne reakcije. :D

P.S.: Šta je pjesnik sa tim hteo da kaže? je sicer nekako ponarodel srbski izrek ob čudenju (nerazumevanju) in izhaja iz šolskih klopi tamkajšnjega slehernika. Dovraga pa je moj lasten umetniški vrivek v funkciji stopnjevanja. ;-)

:lol:

Vsekakor imamo ogromno zakonov in pravilnikov ter sprememb teh zakonov in pravilnikov. Ravno zadnjič sem nekaj iskala okoli dopusta in regresa. Dolgotrajno delo, da zbereš vse na kup. :)

Tako. Evidence, ki jih samostojni podjetnik potrebuje za vodenje enostavnega knjigovodstva so na voljo za prenos na vaš računalnik – popolnoma brezplačno. Poglejte zavihek Orodja.

Super. Na netu sem prebral, da je baje prepovedano voditi racunovodsko evidenco v Excelu saj lahko prihaja do vstavljanja vrstic ipd. Je to res? Po tem takem je najboljse, da si zadeve sprintamo na A3 ali pac?

Roko na srce, lahko pride do vstavljanja in brisanja vrstic v vsakem programu – če le znamo brskati po bazi podatkov. (glej prispevek o nadgradnji in vključitvi Birokrat-a v heterogeno okolje (MS Windows, MacOS in Linux))

Na drugi strani pa AJPES dopušča oddajo poročila v XLS-u (formatu zapisa, ki ga uporablja MS Excel). Suma sumarum… Na papirju vse zgleda “enako”. ;-)

Izdelek je res uporaben. Se ga da kupiti, za uprabo v ravnokar ustanovljenem doo?

@Janez: Hvala za pohvalo. Me veseli, da se zdi izdelek uporaben širokemu krogu ljudi.

Obenem pa moram korektno odsvetovati uporabo v d.o.o. (družbi z omejeno odgovornostjo), saj gre v tem primeru praviloma za dvostavno knjigovodstvo.

Preverite elektronsko pošto za podrobnosti.

Pozdravljeni,
najprej naj napišem, da sem z vašimi datotekami zelo zadovoljna. Čisto dovolj vsega je, da lahko v miru začnem “z biznisom”.
No, moje vprašanje je sledeče: ker so orodne vrstice zaklenjene, me zanima, kako bi lahko na vsak dokument dodala v glavo ali nogo ime oz. logotip mojega s.p.-ja. Sicer sem razmišljala o variati, da bi imela že vnaprej tiskane liste z logotipom, vendar je to nepraktično, saj lahko hitro pozabiš vložit te liste.
Že vnaprej hvala za odgovor!
Lucija

Ali so zaklenjene vnosne vrstice ali orodne vrstice? Če so zaklenjene slednje, nam to sporočite, da vam ponovno pošljemo datoteke, saj bi šlo za našo napako.

Če pa so zaklenjene vnosne vrstice, potem je tako prav, saj naša zakonodaja narekuje, da mora knjigovodska listina v elektronski obliki narejena tako, da naknadno vrivanje in brisanje vrstic ni mogoče.

Glede logotipa je pa tako, da se ga na knjigovodske listine praviloma ne daje. Gre namreč za posnemanje predpisanih (splošno veljavnih, standardnih) obrazcev v papirnati obliki.

Logotip se praviloma daje na dokumente, kot so račun, ponudba, itd. Če pa bi vseeno želeli opremiti knjigovodske evidence z lastnim logotipom, nam pišite, pa vam jih bomo preoblikovali.

Pozdravljeni,
očitno se nismo dobro razumeli. Ne želim vrivat vrstic, ampak želim samo na posamezen dokument (npr. knjigo odhodkov) nekje zgoraj dodat naziv mojega s.p.-ja, da se vidi, da so to moji izpisi. Zmotila sem se, ko sem napisala, da želim gor logo.
Bi se to dalo?

Tema, o kateri se pogovarjata, dragi moji dami, je precej pogosta težava, s katero se srečujejo začetniki pri uporabi preglednic. V čem je štos?

Preglednica ni urejevalnik besedila, temveč orodje za delo s podatki. Zato je logiko podatkov treba razločiti od logike izpisovanja.

Omenjeni “problem”, ki ga je izpostavila Lucija je povsem enostavno rešljiv z nastavljanjem t.i. glave in noge, ki se ponovita na vsakem izpisanem listu.

V glavo in/ali nogo bi celo lahko vstavila sliko (logotip) in ne zgolj besedila (podatkov o podjetju, ipd.).

Upam, da je namig kaj pomagal, sicer pa kar z besedo na plan. ;)

Za vstavljanje glave in noge sem vedela, vseeno hvala. Pri datoteki EEK je ne morem vstavljat. A tako mora biti? Pri KPR jo lahko spreminjam, le pri EEK ne morem.

Hm, čudno. Preizkusil sem obe datoteki (“My Office EEK.xls” in “My Office EEK.ods”) v MS Office 2003 in MS Office 2007 oz. OpenOffice 3.1 na MS Windows XP, MS Windows Vista in MS Windows 7, Mac OS Leopard in Fedora Linux in v nobeni kombinaciji ni bilo težav z nastavljanjem glave in/ali noge.

Tudi sicer ne vidim razloga, zakaj bi bila to težava, saj je zaklenjeno le omejeno število celic, pač tako kot narekuje zakonodaja, ki pravi, da je veljavna knjigovodska listina tista, ki ne omogoča naknadnega vrivanja in/ali brisanja vrstic. Nobena druga funkcionalnost delovnega zvezka ni (oz. naj ne bi bila) onemogočena.

Ali lahko natančno opišete postopek, po katerem delate, da poskusimo “ponoviti dogodek” in tako razrešimo težave še komu drugemu?

Ko odprem datoteko EEK v openofficu, in želim urediti zapis “glave/noge..” le tega ne morem, ker ni obarvan, če me razumete. Se pravi, da je onemogočen. Lahko se postavim kamorkoli v dokument in tega ne morem urejat. Rešitev?

Pravkar rešila težavo…oblika-stran- obkljukala glavo in nogo-vključila.
Hvala vseeno za pomoč!!

Sem ravno hotel vprašat, ali imate obkljukano “Vključi glavo/nogo”. :D
Super, samo da smo rešili. Če pa bi bilo še kaj, pa kar na dan z besedo.

Hvala za hiter odgovor. Obe varianti sem preizkusil in delujeta. Zadeva pa ima eno lepotno napako. Ko vrineš večje število vrstic se zna vrstica seštevka v spodnjem kvadrantu pomakniti navzdol. Seveda jo postaviš nazaj na primerno mesto, ali pa postaviš zadosti velik obseg vrstic, da do tega ne pride. Pri velikem obsegu pa lahko pride do določenih problemov pri tiskanju tabele. Zato se mi postavlja vprašanje, ali je možno , da bi se z vrivanjem vrstic v zgornjem kvadrantu sinhrono premikal in ostal v vidnem polju tudi spodnji kvadrant. Tu mislim na vrstico zbira.
Hvala in lep dan!

Štefan, mislim da to brez programiranja ne bo šlo. Treba bi bilo namreč na nek način poklicati “premik v vrstico z rezultati”, torej nekakšen GoTo INDIRECT(“C” & NovoŠteviloVrsticObsegaPodatkov + 1).

Ročno bi to lahko naredili pač (z vedenjem, koliko vrstic je v novem seznamu) s kombinacijo tipk [Ctrl]+[G] in vnosom ene izmed celic v vrstici z rezultati – v spodnjem levem kvadrantu.

Z makrojem bi šlo seveda veliko lažje (saj makroji temu tudi služijo). :)

S kombinacijo tipk [Alt]+[F11] prikličemo urejevalnik programske kode in v seznamu Excelovih objektov izberemo (dvokliknemo) ustrezen list, da se nam odpre okno za vnos programske kode.

Sedaj v tem oknu na wrhu izberemo objekt Worksheet in desnega spustnega seznama pa dogodek Change. V urejevalniku se pojavi ogrodje procedure:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

End Sub

Mi želimo ob vsaki spremembi na listu zagotoviti, da bo v tretjem (spodnjem levem) kvadrantu izbrana (vidna) naša vrstica z rezultati.

Najprej moramo torej prešteti, koliko je vrstic v našem obsegu podatkov. To je:

nRow = Range(“Meritve”).Rows.Count

Nato sestavimo sklic na celico, v katero se želimo postaviti, kar zgleda tako:

aRef = “R” & CStr(nRow) & “C1″

Potem moramo še poskrbeti, da je zagotovo izbran spodnji levi kvadrant, kar naredimo tako:

ActiveWindow.Panes(3).Activate

In sedaj še gremo v vrstico z rezultati, torej v izračunano celico:

Application.Goto Reference:=aRef

Za konec pa še poskrbimo, da je v žarišču zgornji levi kvadrant, da povrnem vse skupaj v izhodiščno stanje:

ActiveWindow.Panes(1).Activate

Na koncu torej cela procedura zgleda nekako tako:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim nRow As Long
Dim aRef As String

nRow = Range(“Meritve”).Rows.Count + 1
aRef = “R” & CStr(nRow) & “C1″

ActiveWindow.Panes(3).Activate
Application.Goto Reference:=aRef
ActiveWindow.Panes(1).Activate

End Sub

Tako smo avtomatizirali postopek, ki ste ga želeli doseči in ne glede kaj se sprremeni v zgornjem levem kvadrantu, spodnji levi bo vedno prikazoval našo “vrstico z rezultati”.

Upam, da vam bo odgovor v pomoč. Če pa bo še kako vprašanje, kar pogumno.

Pustite komentar

Tvoj odziv :

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Kategorije